Ceny badań w sklepie internetowym są 10% niższe od cen w Punktach Pobrań – KUP ONLINE

Szukaj
Close this search box.

Uzyskując wyniki badań laboratoryjnych często obserwujemy niezrozumiałe skróty. Jak je rozszyfrować? Czy wyniki są w „normie” odpowie nam układ strzałek pokazujący przekroczenie zakresu wartości referencyjnych ale co znaczą dziwne symbole? Dobre laboratoria proszę o padanie  numeru PESEL lub przynajmniej daty urodzenia i płci. Są to niezbędne dane dla ustalenia wsponianych wartości referencyjnych, do których odnosimy nasze wyniki.

W zakresie morfologii krwi obwodowej spotykamy się z następującymi określeniami:

MCHC– średnie stężenie hemoglobiny w erytrocycie,

MCH – średnia masa hemoglobiny w erytrocycie,

MCV – średnia objętość erytrocytu,

HCT – hematokryt – stosunek objętości pełnej krwi do objętości elementów upostaciowanych,

RBC (ERY) – liczba erytrocytów w jednostce objętości,

Hb (HGB) – stężenie hemoglobiny.

Dodatkowo, czasami przedstawiane są parametry:

RDW – szerokość rozkładu histogramu objętości krwinek czerwonych,

HDW – szerokość rozkładu histogramu barwliwości erytrocytów.

Dwa ostatnie powinny być analizowane wspólnie z parametrami odpowiednio: MCV i MCHC. Niestety wszystkie parametry morfologii krwi powinny być analizowane wspólnie.

Poniżej zostanie przedstawiony charakterystyczny obraz morfologii w niektórych przepadkach niedokrwistości.

Niedokrwistość z niedoboru żelaza

Hb↓; RBc↓ (n); Hct↓↓; MCV↓(dodatkowe podziały); MCHC↓; PLT↓(n); WBC ↓(n)

MCVr ↓; MCHr ↓; %Micro/%Hypo<0,9

Dodatkowo parametry biochemiczne niewidoczne na wyniku badania morfologii krwi:  żelazo – Fe ↓(n); Ferrytyna – Fer ↓; Transferyna -Trans↑

Niedokrwistość z niedoboru wit. B12 (niedobór kwasu foliowego rzadziej jest na tyle głęboki by doprowadzić do jawnej niedokrwistości)

Hb ↓(↓↓); RBC↓; Hct – niediagnostyczny; MCV↑↑; PLT-n lub↓;WBC -n lub ↓; lacrimocyty, fragmentocyty, hipersegmentacja jąder granulocytów, pał. olbrzymie

Dodatkowo parametry biochemiczne niewidoczne na wyniku badania morfologii krwi: wit. B12, kwas foliowy, bilirubina↑, LDH ↑, kwas moczowy

Pełna interpretacja badania morfologii krwi obwodowej jest złożona i wymaga pewnego doświadczenia. Powinna być dokonywana przez lekarza. Jeśli jednak stwierdzimy, że wszystkie nasze parametry mieszczą się w zakresie wartości referencyjnych, a stan ogólny nie budzi niepokoju możemy spokojnie zaplanować kolejne badanie po roku. Wspomniane wartości referencyjne to wartości obserwowane w grupie zdrowych ludzi, żyjących w warunkach zbliżonych do naszych. Grupa ta dobierana jest pod względem płci i wieku, a także niektórych odmienności. Powinny więc one dobrze odzwierciedlać nasze własne kryteria zdrowia. Zawsze można również zapytać diagnostę w laboratorium czy powinniśmy zachować spokój czy szybko udać się do naszego lekarza.