Koronawirus SARS CoV-2 – test wykrywający przeciwciała

Diagnostyka koronawirusa - oferta specjalna

CZYM JEST BADANIE SEROLOGICZNE PRZECIWCIAŁ ANTY-SARS-COV-2?

W badaniu wykrywane są przeciwciała IgM i IgG w surowicy krwi żylnej pojawiające się w wyniku kontaktu z wirusem. Oznaczenie przeciwciał wykonujemy metodą jakościową, półilościową lub ilościową.

Stosowane w naszych laboratoriach testy mają certyfikaty dopuszczające ich wykorzystanie dla celów diagnostycznych u ludzi.

KIEDY POWININNO SIĘ WYKONAĆ OZNACZENIE PRZECIWCIAŁ ANTY-SARS-COV-2?

  • w przypadku podejrzenia kontaktu z zakażonym u osoby bez objawów wskazujących na zakażenie;
  • w celu wykrycia osób, które przechodzą infekcję bezobjawowo lub skąpo objawowo, tzw. „cisi nosiciele”;
  • przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu lub zakończeniu kwarantanny;
  • w celu różnicowania z innymi chorobami o objawach grypopodobnych;
  • w badaniach epidemiologicznych dla ustalenia szerzenia się zakażenia;
  • po szczepieniu przeciw COVID-19

OZNACZENIE PRZECIWCIAŁ OFERUJEMY W TRZECH WARIANTACH

Przeciwciała
Całkowite

Wynik badania potwierdza lub wyklucza wykrycie przeciwciał anty-SARS-CoV-2 (w tym klasy IgG).

Cena:
90 zł

Metoda
półilościowa

Badanie nie tylko potwierdza lub wyklucza obecność
przeciwciał we krwi, ale również pozwala ocenić ich
ilość w wartościach względnych.

Cena:
120 zł/klasę

Metoda
ilościowa

Badanie to umożliwia ocenę odpowiedzi immunologicznej następującej po szczepieniu przeciw COVID-19 (tylko klasa IgG).

Cena:
135 zł

mikrs

JAK NALEŻY INTERPRETOWAĆ WYNIKI BADANIA?

Oznaczenie przeciwciał Anty-SARS-CoV-2 jest badaniem pomocniczym w diagnostyce zakażenia.


Wykrywalność przeciwciał Anty-SARS-CoV-2

po7a
po15a

Niewykrycie przeciwciał

nie wyklucza zakażenia SARS-CoV-2. Badanie mogło być wykonane w okresie kiedy przeciwciała są jeszcze nieobecne lub ich poziom jest zbyt niski (tzw. okienko serologiczne). Test powinien zostać powtórzony po kolejnych 7 dniach.

.

Wykrycie przeciwciał

może świadczyć o przebyciu zakażenia lub czynnej infekcji. Obecność przeciwciał może być także spowodowane zakażeniami przez inne drobnoustroje, chorobami, w których są produkowane autoprzeciwciała lub szczepieniem przeciwko grypie.

Wynik badania serologicznego powinien być interpretowany w połączeniu z objawami klinicznymi i/lub wywiadem epidemiologicznym

Pacjenci z objawami COVID-19 nie powinni zgłaszać się do punktu pobrań Synevo

PACJENCI WYKAZUJĄCY OBJAWY KORONAWIRUSA (WYSOKA GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ, BÓLE MIĘŚNI, OSŁABIENIE) POWINNI NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE Z NAJBLIŻSZĄ STACJĄ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ LUB UDAĆ SIĘ DO SZPITALA ZAKAŹNEGO

Scroll Up