Koronawirus SARS CoV-2 – test wykrywający przeciwciała

Diagnostyka koronawirusa - oferta specjalna

CZYM JEST BADANIE SEROLOGICZNE PRZECIWCIAŁ ANTY-SARS-COV-2?

W badaniu wykrywane są przeciwciała IgM i IgG w surowicy krwi żylnej pojawiające się w wyniku kontaktu z wirusem. Oznaczenie przeciwciał wykonujemy metodą jakościową lub półilościową.

Stosowane w naszych laboratoriach testy mają certyfikaty dopuszczające ich wykorzystanie dla celów diagnostycznych u ludzi.

KIEDY POWININNO SIĘ WYKONAĆ OZNACZENIE PRZECIWCIAŁ ANTY-SARS-COV-2?

  • w przypadku podejrzenia kontaktu z zakażonym u osoby bez objawów wskazujących na zakażenie;
  • w celu wykrycia osób, które przechodzą infekcję bezobjawowo lub skąpo objawowo, tzw. „cisi nosiciele”;
  • przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu lub zakończeniu kwarantanny;
  • w celu różnicowania z innymi chorobami o objawach grypopodobnych;
  • w badaniach epidemiologicznych dla ustalenia szerzenia się zakażenia

OZNACZENIE PRZECIWCIAŁ OFERUJEMY W TRZECH WARIANTACH

Przeciwciała
Całkowite

Wynik badania potwierdza lub wyklucza wykrycie przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w 3 klasach (IgM, IgG, IgA) bez podawania ich miana.

 

Cena:
90 zł

Metoda
półilościowa

Badanie nie tylko potwierdza lub wyklucza obecność przeciwciał we krwi, ale również pozwala ocenić ich ilość w wartościach względnych.

Wykonanie badania półilościowego może być kluczowe w procesie postępowania epidemiologicznego i klinicznego

Cena:
120 zł/klasę

mikrs

JAK NALEŻY INTERPRETOWAĆ WYNIKI BADANIA?

Oznaczenie przeciwciał Anty-SARS-CoV-2 jest badaniem pomocniczym w diagnostyce zakażenia.


Wykrywalność przeciwciał Anty-SARS-CoV-2

po7a
po15a

Niewykrycie przeciwciał

nie wyklucza zakażenia SARS-CoV-2. Badanie mogło być wykonane w okresie kiedy przeciwciała są jeszcze nieobecne lub ich poziom jest zbyt niski (tzw. okienko serologiczne). Test powinien zostać powtórzony po kolejnych 7 dniach.

.

Wykrycie przeciwciał

może świadczyć o przebyciu zakażenia lub czynnej infekcji. Obecność przeciwciał może być także spowodowane zakażeniami przez inne drobnoustroje, chorobami, w których są produkowane autoprzeciwciała lub szczepieniem przeciwko grypie.

Wynik badania serologicznego powinien być interpretowany w połączeniu z objawami klinicznymi i/lub wywiadem epidemiologicznym

Pacjenci z objawami COVID-19 nie powinni zgłaszać się do punktu pobrań Synevo

PACJENCI WYKAZUJĄCY OBJAWY COVID-19 (WYSOKA GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ, BÓLE MIĘŚNI, OSŁABIENIE) POWINNI NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE Z NAJBLIŻSZĄ STACJĄ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ LUB UDAĆ SIĘ DO SZPITALA ZAKAŹNEGO

Scroll Up