Ceny badań w sklepie internetowym są 10% niższe od cen w Punktach Pobrań – KUP ONLINE

flaga ukrainy#standwithUkraine

Grypa to ostra choroba zakaźna wywołana wirusem. Według danych historycznych masywne zachorowania wywołujące epidemie znane są od XII wieku, chociaż opis grypy można znaleźć już u Hipokratesa. Największe epidemie na przestrzeni dziejów spowodowały ogromną liczbę zgonów u ludzi.

Znane są trzy typy wirusa – A, B i C. W dalszym różnicowaniu wykorzystuje się dwa białka otoczki niezbędne do prawidłowej replikacji wirusa – H – hemaglutynina i N – neuraminidaza. Znanych jest 16 typów hemaglutyniny i 9 neuraminidazy, co daje 144 kombinacje. Wszystkie 3 typy wirusa są chorobotwórcze dla człowieka. Wirus typu C jednak wywołuje u ludzi zazwyczaj lekkie infekcje i nie powoduje wystąpienia epidemii. Wirus typu B nie posiada zdolności skoku antygenowego i nie jest mu łatwo oszukać układ immunologiczny w przeciwieństwie do wirusa typu A, który wydaje się być najniebezpieczniejszy.

Największy niepokój wzbudzają typy AH1N1 (świńska grypa) oraz AH3N2. W populacji mogą występować również i inne typy wywołujące bardzo podobne objawy. Diagnostycznie wydaje się więc najistotniejsze by potwierdzić lub wykluczyć obecność typu A. W przypadku wykrycia obecności typu A można prowadzić dalsze postępowanie, to znaczy określić rodzaje hemaglutyniny i neuraminidazy, a więc wykluczyć lub potwierdzić zakażenie typem AH1N1. Naszym pacjentom proponujemy wstępnie różnicowanie w obrębie typów A i B.

Laboratoria Synevo wykorzystują szybkie testy, posiadające wszelkie stosowne zatwierdzenia i certyfikaty. W przeprowadzonych w ramach kontroli badaniach wszystkie próbki uprzednio potwierdzone grypy AH1N1 dały wynik dodatni. Z drugiej zaś strony próbki wirusa typu B dały wynik ujemny. W laboratoriach Synevo proponujemy wstępnie przeprowadzenie różnicowania obu typów wirusa A i B.

Materiałem do badań jest wymaz z nosa i gardła lub wydzielina z nosa. Badanie wykonywane jest na bieżąco, a wyniki uzyskiwane są w dniu pobrania. W dalszym postępowaniu w zależności od uzyskanych wyników – stwierdzenie obecności typu A – istnieje możliwość wykrycia typu H1N1. Wykrycie wirusa typu B, nie wykrycie wirusa typu A wyklucza rozpoznanie „świńskiej” grypy.