Markery nowotworowe cz. III

Dowiedz się więcej o ofercie

CA 19.9 (ANTYGEN NOWOTWOROWY 19.9)

Kod ICD

Przygotowanie pacjenta

 • Pacjent nie wymaga szczególnego przygotowania.
 • Próbkę pobiera się na czczo w godzinach rannych.

Znaczenie Kliniczne

W nowotworach podwyższone stężenie CA 19.9 stwierdza się zazwyczaj u chorych: z gruczolakorakiem trzustki , u ok. 50% z nowotworami żołądka, u ok. 30% nowotworami jelita grubego. W chorobach nienowotworowych podwyższone stężenie stwierdza się u chorych z: ostrym lub przewlekłym zapaleniem trzustki, żółtaczką, marskością wątroby, ostrym zapaleniu dróg żółciowych, mukowiscydozą. Wyniki badań osób leczonych monoklonalnymi przeciwciałami mysimi mogą być fałszywe.

Do celów diagnostycznych wyniki powinny być interpretowane z uwzględnieniem historii choroby, badań klinicznych oraz innych danych o stanie pacjenta.

Zakresy referencyjne stosowane przez Laboratorium SYNEVO

 • 0 – 37 kU/L
 • Fizjologicznie podwyższony w ciąży oraz podczas menstruacji.

Czułość analityczna

 • < 0,60 U/ml

hCG (GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA)

Kod ICD

Przygotowanie pacjenta

 • Pacjent nie wymaga szczególnego przygotowania.
 • Próbkę pobiera się na czczo w godzinach rannych

Znaczenie Kliniczne

 • Diagnozowanie i monitorowanie ciąży

Podwyższone stężenie hCG stwierdza się u chorych: z nowotworami trofoblastu w ciąży (GTD) (m.in. zaśniadzie groniastym, raku kosmówki, guzie trofoblastycznym miejsca łożyskowego), z nienasieniakowatymi nowotworami zarodkowymi (np. jądra i jajnika), u 40-60% z przerzutami, rzadko w I stadium klinicznym, z nasienakowatymi nowotworami jądra (ok. 20%). W chorobach nienowotworowych nieznacznie podwyższone stężenie stwierdza się u chorych z: ciążą pozamaciczną, gruczolakiem przysadki. Uwagi: HCG nie jest użyteczny do różnicowania pomiędzy guzami trofoblastycznymi (zaśniad groniasty) a prawidłową ciążą. Stężenie hCG w próbce może różnić się zależnie od stosowanej metody. Do celów diagnostycznych wyniki powinny być interpretowane z uwzględnieniem historii choroby, badań klinicznych oraz innych danych o stanie pacjenta.

Zakresy referencyjne stosowane przez Laboratorium SYNEVO

 • 0 – 5,0 U/l
 • Parametry użyteczne przy pogłębionej diagnostyce

– w połączeniu z AFP do prognozowania i monitorowania leczenia u chorych z nienasieniakowatymi nowotworami zarodkowymi

– w połączeniu z USG do diagnozowania guzów trofoblastycznych

– w połączeniu z białkiem ciążowym A (PAPP-A) w I trymestrze ciąży a z AFP i estriolem w II trymestrze ciąży – do oceny ryzyka trisomii 21 pary (zespół Downa)

Czułość analityczna

 • < 0,1 mlU/ml

CYFRA 21.1

Kod ICD

Przygotowanie pacjenta

 • Pacjent nie wymaga szczególnego przygotowania.
 • Próbkę pobiera się na czczo w godzinach rannych

Znaczenie Kliniczne

W chorobach nowotworowych: głównym wskazaniem do oznaczania jest monitorowanie przebiegu leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC), można również stosować w monitorowaniu przebiegu mioinwazyjnego nowotworu pęcherza. W chorobach nienowotworowych podwyższone stężenie stwierdza się u chorych z: Niezłośliwymi chorobami płuc (zapalenie płuc, sarkoidoza, gruźlica, przewlekłe zapalenie oskrzeli, astma oskrzelowa, rozedma płuc)

Zakresy referencyjne stosowane przez Laboratorium SYNEVO

 • 0 – 2,8 ng/ml

Czułość analityczna

 • < 0,1 ng/ml

CA 72.4 (TAG 72)

Kod ICD

Przygotowanie pacjenta

 • Pacjent nie wymaga szczególnego przygotowania.
 • Próbkę pobiera się na czczo w godzinach rannych

Kliniczne znaczenie

W nowotworach podwyższone stężenie CA 72.4 stwierdza się zazwyczaj u chorych na: raka żołądka, jajnika (zwłaszcza śluzowego), niedrobnokomórkowego raka płuc, trzustki, jelita grubego, trzonu macicy, sutka i jak również w innych nowotworach (zasadniczo w stadiach zaawansowanych). W chorobach nienowotworowych podwyższone stężenie stwierdza się u chorych z: zapaleniem trzustki, marskością wątroby, chorobami płuc, chorobami reumatycznymi, chorobami ginekologicznymi, łagodnymi chorobami jajnika, cystami jajników, chorobami piersi, łagodnymi chorobami przewodu pokarmowego

Zakresy referencyjne stosowane przez Laboratorium SYNEVO

 • < 6,7 U / ml

Czułość analityczna

 • <0,20U / ml

Scroll Up