Ceny badań w sklepie internetowym są 10% niższe od cen w Punktach Pobrań – KUP ONLINE

Szukaj
Close this search box.

Czym jest program Profilaktyka 40 PLUS?

Profilaktyka 40 plus to nowy program badań diagnostycznych, z którego skorzystać może każda osoba po 40 r.ż. Badania zawarte w tym programie wykonywane są w celach profilaktycznych. Oznacza to, że przeprowadza się je u pacjentów, którzy nie doświadczają objawów chorobowych. Dzięki temu możliwe jest wykrycie licznych schorzeń na ich wczesnych etapach oraz wprowadzenie właściwego leczenia, które pozwoli zapobiec rozwojowi choroby. Dzięki testom zawartym w tym programie możliwa jest kompleksowa ocena stanu zdrowia pacjenta oraz wykrycie zaburzeń, które umożliwią szczegółowe ukierunkowanie dalszej diagnostyki.

W skład programu Profilaktyka 40 PLUS  wchodzą 3 oddzielne pakiety badań laboratoryjnych:

Zakres badań, które mogą zostać zrealizowane u danego pacjenta w ramach omawianego programu, zależy od wstępnej kwalifikacji za pomocą ankiety dostępnej w Internetowym Koncie Pacjenta.

Program Profilaktyka 40 PLUS – jaki jest cel?

Celem programu Profilaktyka 40 PLUS jest wdrożenie na szeroką skalę badań profilaktycznych dla osób w średnim wieku. To właśnie w tej grupie są one najbardziej potrzebne, jako że ryzyko rozwoju licznych, przewlekłych schorzeń rośnie wraz z wiekiem pacjenta. Dzięki właściwej profilaktyce możliwe jest skuteczne zapobieganie rozwojowi licznych, poważnych chorób, takich jak m.in. choroby nowotworowe lub też określone choroby metaboliczne.

Poprzez wykrycie wczesnych zmian, które mogą sugerować początkowe etapy tych schorzeń, możliwe jest wdrożenie właściwego leczenia oraz postępowania, które nie dopuści do dalszej progresji choroby. Program Profilaktyka 40 PLUS ma na celu zachęcić osoby po 40 r.ż. do ponownego zadbania o własne zdrowie.

Jakie badania dostępne są w programie Profilaktyka 40 PLUS?

Badania zawarte w programie Profilaktyka 40 PLUS  pozwalają m.in. na ocenę ryzyka rozwoju chorób sercowo naczyniowych i ich powikłań, takich jak np. zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu. Możliwe jest zapobieganie tym ciężkim komplikacjom poprzez odpowiednio wczesne zmiany stylu życia oraz zmniejszenie wpływu czynników ryzyka na zdrowie pacjenta.

Dodatkowo dzięki badaniom diagnostycznym omawianego pakietu oceniana jest także funkcja wątroby (oznaczenie aktywności enzymów wątrobowych – ALT, AST, GGTP) oraz nerek (pomiar poziomów kreatyniny, badanie ogólne moczu). Jest to niezwykle istotny element szerokiej profilaktyki, ze względu na znaczne zdolności kompensacyjne tych narządów. Pierwsze objawy ich schorzeń pojawiają się dopiero w sytuacji, gdy znaczna część narządu jest już znacząco niewydolna, często w sposób nieodwracalny. Wczesne wykrycie zaburzeń wyników badań oceniających ich funkcję pozwala na wdrożenie leczenia, które zapobiegnie dalszemu postępowi uszkodzeń.

Badania diagnostyczne wchodzące w skład programu Profilaktyka 40 PLUS  różnią się w zależności od płci pacjenta oraz od jego odpowiedzi w ankiecie kwalifikującej do programu.

Pakiet diagnostyczny badań dla kobiet może obejmować następujące testy laboratoryjne:

W przypadku pakietu badań dla mężczyzn mogą zostać wykonane następujące badania:

Zarówno mężczyźni, jak i kobiety mogą także skorzystać ze wspólnego pakietu badań diagnostycznych, który obejmuje:

Jak się zapisać do programu Profilaktyka 40 PLUS?

Z programu Profilaktyka 40 PLUS mogą bezpłatnie skorzystać wszystkie osoby powyżej 40 roku życia. Aby otrzymać skierowanie na badania należy wypełnić ankietę, która znajduje się w Internetowym Koncie Pacjenta. Dzięki temu krótkiemu formularzowi możliwa jest ocena podstawowych czynników ryzyka oraz dobranie najbardziej optymalnych dla danej osoby badań.

Po uzupełnieniu omawianej ankiety pacjent otrzymuje e-skierowanie już na etapie generowania skierowania trzeba wybrać punkt pobrań, w jakim wykonamy badania np.: Synevo Należy udać się wówczas do niego z dowodem osobistym.

UWAGA: osoby, które skorzystały z Programu 12 miesięcy temu, automatycznie otrzymują nowe skierowanie bez konieczności ponownego wypełniania ankiety i rejestracji.

W przypadku osób, które nie korzystają z Internetowego Konta Pacjenta możliwe jest także zapisanie się do programu poprzez skorzystanie z infolinii Domowej Opieki Medycznej, dostępnej pod numerem telefonu 22 735 39 53.

Program Profilaktyka 40 plus wyniki w normie

Profilaktyka 40 PLUS skierowanie – jak je uzyskać?

Profilaktyka 40 PLUS badania – jakie można wykonać?

Źródła: