Markery nowotworowe cz. II

Dowiedz się więcej o ofercie

PSA (ANTYGEN STERCZOWY)

Znaczenie Kliniczne

 • W nowotworach podwyższone stężenie PSA stwierdza się zazwyczaj u chorych z rakiem stercza
 • W chorobach nienowotworowych nieznacznie podwyższone stężenie stwierdza się u chorych z:

– łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (gruczolakiem stercza)

– ostrym i przewlekłym zapaleniu gruczołu krokowego

– zatrzymaniem moczu

Uwagi:

 • PSA może ulegać podwyższeniu wraz z wiekiem, po jeździe na rowerze, cewnikowaniu, badaniu przezodbytniczym, po masażu stercza i ejakulacji. Po resekcji przezcewkowej stercza i po biopsji stercza zaleca się odczekanie co najmniej 6 tygodni przed wykonaniem oznaczenia PSA .
 • Inhibitory 5-reduktazy stosowane w leczeniu gruczolaka stercza mogą obniżać poziom PSA nawet o 50%.

Zakresy referencyjne stosowane przez Laboratorium SYNEVO

 • 0 – 4,0 ng/ml

Wykorzystanie jedynie samego oznaczenia PSA do skryningu raka prostaty jest jednak kontrowersyjne

Free PSA (WOLNA FRAKCJA ANTYGENU STERCZOWEGO)

Znaczenie Kliniczne

 • Wartość > 25% fPSA u mężczyzn z PSA pomiędzy 4 a 10 ng/ml zmniejsza konieczność wykonywania biopsji
 • wartość fPSA < 10% z dużym prawdopodobieństwem (ok. 60%) wskazuje na ryzyko raka stercza i jest sygnałem do wykonania biopsji gruboigłowej
 • wartość fPSA pomiędzy 10 a 25% „szara strefa” z prawdopodobieństwem 20% wskazują na raka stercza
 • wszelkie działania które prowadzą do wzrostu całkowitego PSA wpływają na wzrost zarówno wolnej frakcji PSA jak i odsetkowej zawartości.
 • podczas gdy Inhibitory 5-reduktazy stosowane w leczeniu gruczolaka stercza mogą obniżać poziom PSA całkowitego, to nie stwierdzono istotnych różnic dla odsetkowej zawartości frakcji wolnej PSA.

SCC (ANTYGEN RAKA PŁASKONABŁONKOWEGO)

Znaczenie Kliniczne

W nowotworach podwyższone stężenie antygenu SCC stwierdza się zazwyczaj u chorych na:

 • raka płaskonabłonkowego szyjki macicy (częstość podwyższonych wyników jak i stężenie antygenu wzrasta wraz z zaawansowaniem klinicznym choroby)
 • w innych rakach płaskonabłonkowych (rak płuca, przełyku, głowy i szyi, kanału odbytu oraz skóry) – podwyższone wyniki w stadiach zaawansowanych
 • rzadko podwyższony we wczesnych stadiach

Zakresy referencyjne stosowane przez Laboratorium SYNEVO

 • 0 – 2,0 ng/ml

Bibliografia:

 • Duffy MJ. Guidelines for the Use of Tumour Markers. Scientific of the Association of Clinical Biochemists in Ireland (ACBI), April 2005
 • Crombach G, Scharl A, Vierbuchen M, Wurz H, and Bolte A. Detection of Squamous Cell Carcinoma of the Uterine Cervix. Cancer 1989; 63:1337-42.
Scroll Up