Diagnostyka koronawirusa dla pracowników

Oferta dla pracodawców

Diagnostyka koronawirusa dla pracowników​

Oferta dla pracodawców

DIAGNOSTYKA KORONAWIRUSA DLA PRACOWNIKÓW - ZADBAJ O ICH ZDROWIE, TO OD ICH DOBREJ FORMY ZALEŻY TWÓJ SUKCES.

Badania profilaktyczne w sytuacji pandemii to element kultury organizacyjnej, który łączy troskę o innych z efektywnym zarządzaniem zasobami przedsiębiorstwa. Czas spędzony na przymusowej kwarantannie to w wielu przypadkach strata zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika. Kontrola stanu zdrowia oraz potencjalnego narażenia na kontakt z koronawirusem SARS Cov2- pozwala planować i zarządzać przede wszystkim czasem, który jest wyjątkowo cennym zasobem w obliczu nadciągającej recesji.

Pandemia to również, a może w pierwszej kolejności, ogromna niepewność. Aktywne reagowanie na potrzeby Pracowników, to inwestycja w przyszłość, która nadejdzie po epidemii. Przeprowadzając badania serologiczne w zakładzie pracy, zmniejszasz poczucie niepewności pracowników, a jednocześnie zyskujesz przewagę konkurencyjną na rynku pracy i budujesz zaufanie do pracodawcy.

JAKIE BADANIA NA SARS-CoV-2 OFERUJEMY?

BADANIA SEROLOGICZNE

badaniu wykrywana jest obecność przeciwciał (IgM i IgG) pojawiających się we krwi w wyniku kontaktu z wirusem. Stosowane w naszych laboratoriach testy mają certyfikaty dopuszczające ich wykorzystanie dla celów diagnostycznych u ludzi.

BADANIA MOLEKULARNE

Badanie molekularne polega na wykrywaniu RNA (materiału genetycznego wirusa) w materiale pobranym od Pacjenta i wykonywane jest metodą RT-PCR – reakcja łańcuchowa polimerazy z odwrotną transkryptyzą. Charakteryzuje się ono 100% czułością i swoistością. 

DIAGNOSTYKA KORONAWIRUSA DLA PRACOWNIKÓW - CO ZYSKUJESZ?

ikona 01

DIAGNOSTYKA KORONAWIRUSA DLA PRACOWNIKÓW - CO ZYSKUJE TWÓJ PERSONEL?

ikona 02

Diagnostyka koronawirusa dla pracowników - jak wykonać badania?

Wizyta w punkcie pobrań

Testy na przeciwciała SARS-CoV-2 wykonujemy z krwi pacjenta, którą pobieramy w Punktach Pobrań Synevo na terenie całego kraju. Badania RT-PCR wykonujemy w siedzibie przedsiębiorstwa.

Pobranie w miejscu pracy

Możliwości zrealizowania usługi pobrania materiału do badań serologicznych oraz molekularnych u klienta są oceniane i wyceniane indywidualne.

mikrs

ZANIM ZAMÓWISZ – DOWIEDZ SIĘ JAK INTERPRETOWAĆ WYNIKI BADANIA SEROLOGICZNEGO?

Oznaczenie przeciwciał SARS-CoV-2 jest badaniem pomocniczym w diagnostyce zakażenia i ma charakter przesiewowy

Wykrywalność przeciwciał Anty-SARS-CoV-2

po7a
po15a

Wykrycie przeciwciał

może świadczyć o przebyciu zakażenia lub czynnej infekcji. Obecność przeciwciał może być także spowodowane zakażeniami przez inne drobnoustroje, chorobami, w których są produkowane autoprzeciwciała lub szczepieniem przeciwko grypie.

Niewykrycie przeciwciał

nie wyklucza zakażenia SARS-CoV-2. Badanie mogło być wykonane w okresie kiedy przeciwciała są jeszcze nieobecne lub ich poziom jest zbyt niski (tzw. okienko serologiczne). Test powinien zostać powtórzony po kolejnych 7 dniach.

Masz pytania?

Aby dowiedzieć się więcej o ofercie na diagnostykę koronawirusa dla pracowników

skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta

lub

Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży

Michał Sukienniczak, tel. 506 475 280
e-mail: michal.sukienniczak@synevo.pl 

Marcin Banaś, tel. 538 272 066
e-mail: marcin.banas@synevo.pl

Katarzyna Wróblewska, tel. 795 582 621
e-mail: katarzyna.wroblewska@synevo.pl

Michał Sukienniczak, tel. 506 475 280
e-mail: michal.sukienniczak@synevo.pl

Maciej Łabuda, tel. 609 917 704
e-mail: maciej.labuda@synevo.pl

Lilianna Morawska, tel. 509 139 094
e:mail: lilianna.morawska@synevo.pl

Katarzyna Wróblewska, tel. 795 582 621
e-mail: katarzyna.wroblewska@synevo.pl

Michał Sukienniczak, tel. 506 475 280
e-mail: michal.sukienniczak@synevo.pl

Maciej Łabuda, tel. 609 917 704
e-mail: maciej.labuda@synevo.pl

Katarzyna Wróblewska, tel. 795 582 621
e-mail: katarzyna.wroblewska@synevo.pl

Maciej Marciniak, tel. 517 339 446
e-mail: maciej.marciniak@synevo.pl

Lilianna Morawska, tel. 509 139 094
e-mail: lilianna.morawska@synevo.pl

Maciej Łabuda, tel. 609 917 704
e-mail: maciej.labuda@synevo.pl

Maciej Marciniak, tel. 517 339 446
e-mail: maciej.marciniak@synevo.pl

Olga Wilant, tel. 661 912 399
e-mail: olga.wilant@synevo.pl

Marcin Banaś, tel. 538 272 066
e-mail: marcin.banas@synevo.pl

Scroll Up