Ceny badań w sklepie internetowym są 10% niższe od cen w Punktach Pobrań – KUP ONLINE

Szukaj
Close this search box.

Diagnostyka koronawirusa dla pracowników

Oferta dla pracodawców

Diagnostyka koronawirusa dla pracowników​

Oferta dla pracodawców

DIAGNOSTYKA KORONAWIRUSA DLA PRACOWNIKÓW - ZADBAJ O ICH ZDROWIE, TO OD ICH DOBREJ FORMY ZALEŻY TWÓJ SUKCES.

Badania profilaktyczne w sytuacji pandemii to element kultury organizacyjnej, który łączy troskę o innych z efektywnym zarządzaniem zasobami przedsiębiorstwa. Czas spędzony na przymusowej kwarantannie to w wielu przypadkach strata zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika. Kontrola stanu zdrowia oraz potencjalnego narażenia na kontakt z koronawirusem SARS Cov2- pozwala planować i zarządzać przede wszystkim czasem, który jest wyjątkowo cennym zasobem w obliczu nadciągającej recesji.

Pandemia to również, a może w pierwszej kolejności, ogromna niepewność. Aktywne reagowanie na potrzeby Pracowników, to inwestycja w przyszłość, która nadejdzie po epidemii. Przeprowadzając badania serologiczne w zakładzie pracy, zmniejszasz poczucie niepewności pracowników, a jednocześnie zyskujesz przewagę konkurencyjną na rynku pracy i budujesz zaufanie do pracodawcy.

JAKIE BADANIA NA SARS-CoV-2 OFERUJEMY?

TEST RT-PCR

TEST SEROLOGICZNY

TEST ANTYGENOWY

DIAGNOSTYKA KORONAWIRUSA DLA PRACOWNIKÓW - CO ZYSKUJESZ?

ikona 01

DIAGNOSTYKA KORONAWIRUSA DLA PRACOWNIKÓW - CO ZYSKUJE TWÓJ PERSONEL?

ikona 02

Diagnostyka koronawirusa dla pracowników - jak wykonać badania?

Wizyta w punkcie pobrań

Testy na przeciwciała SARS-CoV-2 wykonujemy z krwi pacjenta, którą pobieramy w Punktach Pobrań Synevo na terenie całego kraju. Badania RT-PCR wykonujemy w siedzibie przedsiębiorstwa.

Pobranie w miejscu pracy

Możliwości zrealizowania usługi pobrania materiału do badań serologicznych oraz molekularnych u klienta są oceniane i wyceniane indywidualne.

JAK INTERPRETOWAĆ
WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH BADAŃ?

Bez nazwy 3

TESTY RT-PCR

Badanie RT-PCR pozwala na wykrycie aktywnej infekcji COVID-19

Co oznaczają wyniki?

DODATNI

Świadczy o zakażeniu SARS-CoV-2. Warunkiem potwierdzenia zakażenia SARSCoV-2 jest wykrycie co najmniej 2 genów wirusa lub przynajmniej jednego genu kodującego białko N lub genu RdRP. 

UJEMNY

Nie wyklucza zakażenia i nie powinien być traktowany jako jedyne kryterium
diagnostyczne, szczególnie w przypadkach, gdy obraz kliniczny sugeruje
zakażenie COVID-19 lub pacjent miał bliski kontakt z potwierdzonym przypadkiem COVID-19. Badanie należy wówczas powtórzyć.

NIEROZSTRZYGAJĄCY

Wykrycie tylko jednego genu (kodującego białko E), nie wyklucza, ani nie potwierdza zakażenia. W takim przypadku zalecane jest badanie kolejnej próbki pobranej od pacjenta po upływie 24-48 godz. 

test antygenowy icon

TEST ANTYGENOWY

Badanie wykrywa antygeny koronawirusa SARS-CoV-2

Jak interpretować wynik?

DODATNI

Wynik dodatni musi być zweryfikowany badaniem RT-PCR.

UJEMNY

Wynik ujemny nie wyklucza zakażenia. Przy interpretacji wyniku należy brać pod uwagę obraz kliniczny oraz wywiad epidemiologiczny.  

pcr bez tla

TESTY SEROLOGICZNE

Oznaczenie przeciwciał SARS-CoV-2 jest badaniem pomocniczym w diagnostyce zakażenia i ma charakter przesiewowy

Wykrywalność przeciwciał Anty-SARS-CoV-2

po7a
po15a

Jak interpretować wyniki?

Wykrycie przeciwciał

może świadczyć o przebyciu zakażenia lub czynnej infekcji. Obecność przeciwciał może być także spowodowane zakażeniami przez inne drobnoustroje, chorobami, w których są produkowane autoprzeciwciała lub szczepieniem przeciwko grypie.

Niewykrycie przeciwciał

nie wyklucza zakażenia SARS-CoV-2. Badanie mogło być wykonane w okresie kiedy przeciwciała są jeszcze nieobecne lub ich poziom jest zbyt niski (tzw. okienko serologiczne). Test powinien zostać powtórzony po kolejnych 7 dniach.

Masz pytania?

Aby dowiedzieć się więcej o ofercie na diagnostykę koronawirusa dla pracowników

skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta

lub

Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży

Ewa Kostuj-Niczyj, tel. 601 953 388
e-mail: ewa.kostuj-niczyj@synevo.pl

Marcin Banaś, tel. 538 272 066
e-mail: marcin.banas@synevo.pl

Katarzyna Wróblewska, tel. 795 582 621
e-mail: katarzyna.wroblewska@synevo.pl

Ewa Kostuj-Niczyj, tel. 601 953 388
e-mail: ewa.kostuj-niczyj@synevo.pl

Maciej Łabuda, tel. 609 917 704
e-mail: maciej.labuda@synevo.pl

Lilianna Morawska, tel. 509 139 094
e:mail: lilianna.morawska@synevo.pl

Katarzyna Wróblewska, tel. 795 582 621
e-mail: katarzyna.wroblewska@synevo.pl

Ewa Kostuj-Niczyj, tel. 601 953 388
e-mail: ewa.kostuj-niczyj@synevo.pl

Maciej Łabuda, tel. 609 917 704
e-mail: maciej.labuda@synevo.pl

Katarzyna Wróblewska, tel. 795 582 621
e-mail: katarzyna.wroblewska@synevo.pl

Maciej Marciniak, tel. 517 339 446
e-mail: maciej.marciniak@synevo.pl

Lilianna Morawska, tel. 509 139 094
e-mail: lilianna.morawska@synevo.pl

Maciej Łabuda, tel. 609 917 704
e-mail: maciej.labuda@synevo.pl

Maciej Marciniak, tel. 517 339 446
e-mail: maciej.marciniak@synevo.pl

Olga Wilant, tel. 661 912 399
e-mail: olga.wilant@synevo.pl

Marcin Banaś, tel. 538 272 066
e-mail: marcin.banas@synevo.pl