Test na przeciwciała koronawirusa

Diagnostyka koronawirusa - oferta specjalna

CZYM JEST TEST NA PRZECIWCIAŁA KORONAWIRUSA?

W badaniu wykrywane są przeciwciała IgM i IgG w surowicy krwi żylnej pojawiające się w wyniku kontaktu z wirusem. Oznaczenie przeciwciał wykonujemy metodą jakościową lub półilościową.

Stosowane w naszych laboratoriach testy mają certyfikaty dopuszczające ich wykorzystanie dla celów diagnostycznych u ludzi.

KIEDY POWININNO SIĘ WYKONAĆ TEST NA PRZECIWCIAŁA KORONAWIRUSA?

  • w przypadku podejrzenia kontaktu z zakażonym u osoby bez objawów wskazujących na zakażenie;
  • w celu wykrycia osób, które przechodzą infekcję bezobjawowo lub skąpo objawowo, tzw. „cisi nosiciele”;
  • przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu lub zakończeniu kwarantanny;
  • w celu różnicowania z innymi chorobami o objawach grypopodobnych;
  • w badaniach epidemiologicznych dla ustalenia szerzenia się zakażenia

OZNACZENIE PRZECIWCIAŁ OFERUJEMY W TRZECH WARIANTACH

Przeciwciała
całkowite

Wynik badania potwierdza lub wyklucza wykrycie przeciwciał anty-SARS-CoV-2 (w tym klasy IgG

Cena:
90 zł

Metoda
półilościowa

Badanie nie tylko potwierdza lub wyklucza obecność przeciwciał we krwi, ale również pozwala ocenić ich ilość w wartościach względnych.


Cena:
120 zł/klasę

Metoda
ilościowa

Badanie to umożliwia ocenę odpowiedzi immunologicznej następującej po szczepieniu przeciw COVID-19 (tylko klasa IgG). 

Cena:
135 zł

Jak wykonać test
na przeciwciała anty-SARS-CoV-2?

Przyjdź do punktu pobrań

Przyjdź do punktu pobrań Synevo, zarejestruj się i wykonaj badanie na miejscu. Wyniki będziesz mógł odebrać w punkcie pobrań lub przez internet

Zamów przez Internet

Zamówienie, rejestracja i płatność odbywa się online. Spędzasz mniej czasu w punkcie pobrań a dodatkowo nie płacisz za pobranie materiału.

LUB

Przyjdź do punktu pobrań

Przyjdź do punktu pobrań Synevo, zarejestruj się i wykonaj badanie na miejscu. Wyniki będziesz mógł odebrac w punkcie pobrań lub przez internet

mikrs

JAK NALEŻY INTERPRETOWAĆ WYNIKI TESTU NA PRZECIWCIAŁA KORONAWIRUSA?

Test na przeciwciała koronawirusa CoV-2 jest badaniem pomocniczym w diagnostyce zakażenia.

Wykrywalność przeciwciał Anty-SARS-CoV-2

po7a
po15a

Niewykrycie przeciwciał

nie wyklucza zakażenia SARS-CoV-2. Badanie mogło być wykonane w okresie kiedy przeciwciała są jeszcze nieobecne lub ich poziom jest zbyt niski (tzw. okienko serologiczne). Test powinien zostać powtórzony po kolejnych 7 dniach.

Wykrycie przeciwciał

może świadczyć o przebyciu zakażenia lub czynnej infekcji. Obecność przeciwciał może być także spowodowane zakażeniami przez inne drobnoustroje, chorobami, w których są produkowane autoprzeciwciała lub szczepieniem przeciwko grypie.

Wynik badania serologicznego powinien być interpretowany w połączeniu z objawami klinicznymi i/lub wywiadem epidemiologicznym.

algorytm covid final

Pacjenci z objawami COVID-19 nie powinni zgłaszać się do punktu pobrań Synevo

PACJENCI WYKAZUJĄCY OBJAWY KORONAWIRUSA (WYSOKA GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ, BÓLE MIĘŚNI, OSŁABIENIE) POWINNI NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE Z NAJBLIŻSZĄ STACJĄ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ LUB UDAĆ SIĘ DO SZPITALA ZAKAŹNEGO. WIĘCEJ TUTAJ

Scroll Up