THC we krwi

Dowiedz się więcej

Tetrahydrokannabinol (THC) to substancja psychoaktwyna znajdująca się w marihuanie. Marihuana to mieszanina suchych liści, kwiatostanów żeńskich – przypomina pokruszoną, wyschniętą natkę pietruszki. Zawiera zwykle 1-10% THC, choć może zawierać nawet do 30% THC.

thc

Małe dawki kanabinoli mają działanie euforyzujące, duże dawki wywołują objawy psychotyczne. Zaczyna działać w ciągu kilku minut, jeżeli jest palona, doustnie nawet po 1 godzinie. Wywołuje stan niewielkiej euforii, zadowolenia, niewrażliwości na nieprzyjemne bodźce, ogólne rozluźnienie, gadatliwość, wesołkowatość, nadwrażliwość zmysłową i senność. Działa 2-4 godzin. Kanabinol kumulowany jest w komórkach tłuszczowych organizmu i wykrywalny w ciągu ok. 10 dni.

THC objawy uboczne

Możliwe objawy uboczne spożycia THC to: wysuszenie śluzówki, przekrwienie gałek ocznych (osłabienie reakcji na światło), pocenie się, zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, obniżony refleks i zdolność oceny odległości, niekiedy napady lęku, wzmożony apetyt, zaburzenia poczucia czasu i przestrzeni, zamroczenie. Przy dużych dawkach możliwe są także halucynacje.

THC zatrucie

Występuje zwykle u osób aktywnie uzależnionych, choć możliwe jest też u osób nieuzależnionych po zażyciu dużej, jednorazowej dawki (np. 5 mg. – jeden skręt). Zatrucie powoduje wyzwolenie psychozy. Pojawiają się typowe objawy psychotyczne: pobudzenie psychoruchowe, zaburzenia orientacji, depersonalizacja, urojenia prześladowcze, lęk, omamy, zlewanie się doznań z różnych zmysłów (np. muzyka odbierana jako kolory jak po LSD). Objawy te łatwiej występują, gdy zażywanie narkotyku ma miejsce w otoczeniu budzącym poczucie zagrożenia. Zatrucie najczęściej trwa 12-18 godzin i wymaga leczenia psychiatrycznego.

Sprawdź jak przygotować się do badania:


Pobranie moczu do badania ogólnego

Sprawdź jak przygotować się na pobranie moczu do badania ogólnego.

Badanie Ogólne Moczu można wykonać o dowolnej porze dnia jednak zalecanym materiałem jest pierwsza, poranna porcja, czyli mocz oddany po nocnym 8 godzinnym wypoczynku lub jeśli to niemożliwe, po co najmniej 4 godzinach od poprzedniego oddania moczu.

Pobranie moczu – wskazania przed pobraniem:

  • stosowanie zwyczajowej diety i ilości przyjmowanych  płynów,
  • unikanie nadmiernego wysiłku fizycznego,
  • zachowanie abstynencji seksualnej w dobie poprzedzającej badanie,
  • dokładne umycie okolicy ujścia cewki moczowej ciepłą wodą bez środków myjących i dezynfekujących i osuszenie jednorazowym ręcznikiem.

Nie zaleca się  wykonania badania w okresie od 2 dni przed i 2 dni po menstruacji.

Bardzo ważne aby mocz do badania pochodził z tzw. “środkowego strumienia”.

W tym celu, po oddaniu niewielkiej ilości moczu do toalety, bez przerywania należy podstawić pojemnik i oddać do niego 50 – 100 ml moczu, a następnie odstawić pojemnik i pozostały mocz oddać do toalety. Nie wolno przelewać moczu z nocnika, basenu itp.

Pojemnik z pobraną próbką moczu należy szczelnie zamknąć, opisać imieniem i nazwiskiem i jak najszybciej dostarczyć do punktu pobrań.


Znajdź placówki Synevo w całej Polsce


Laboratorium
Warszawa

Laboratorium
Wrocław

Laboratorium
Łódź

Laboratorium
Gdańsk

Laboratorium
Poznań

Laboratorium
Bydgoszcz

Laboratorium
Kraków

Laboratorium
Katowice

Scroll Up