Niedokrwistość przewlekła

Pakiet badań dopasowany do Twoich potrzeb

niedokrwitość przewlekła

JAKIE SĄ PRZYCZYNY WYSTĘPOWANIA NIEDOKRWISTOŚCI?

Niedokrwistości są stanami często występującymi w populacji. Najczęstsze przyczyny to niedobory żelaza oraz witaminy B12 i/lub kwasu foliowego. Utrudnienia koncentracji, męczliwość, drażliwość, senność, a także dolegliwości ze strony serca to objawy niedokrwistości.

Jeżeli podejrzewasz u siebie taki stan, możesz przed wizytą u swojego lekarza wykonać badania z tego właśnie pakietu. Zacznij od badania morfologii krwi obwodowej.

FERRYTYNA

Ferrytyna jest jednym z najlepszych parametrów wykrywających niedobory żelaza w organizmie. Zmiany stężenia ferrytyny wyprzedzają wystąpienie jawnych niedoborów żelaza – niedokrwistości.

Często występujące niedobory żelaza mogą być spowodowane:

  • źle zbilansowaną dietą,
  • zaburzeniem wchłaniania,
  • zwiększonym zapotrzebowaniem (w tym ciążą),
  • nadmierną utratą (przewlekłe krwawienia, np. żylaki odbytu, obfite miesiączki i inne).

Wczesne wykrycie niedoboru żelaza umożliwia uzupełnienie go poprzez wzbogacenie diety lub suplementację. Każda przyczyna niedoborów powinna być określona dokładnie przez lekarza.

KWAS FOLIOWY

Witamina B9 to grupa związków o dużym znaczeniu dla metabolizmu człowieka. Źródłem tej, rozpuszczalnej w wodzie witaminy są rośliny o zielonych liściach. Jest niezbędnym elementem w zakresie syntezy jąder komórkowych. Niedobory, obok innych chorób, powodują niedokrwistość megaloblastyczną, o podobnych objawach jak przy niedoborze witaminy B12, jednak bez zaznaczonych objawów neurologicznych. Objawy kliniczne to, szybkie męczenie się, utrudnienia koncentracji uwagi, pobolewania mięśni. Ostatnie badania dowodzą znaczenia kwasu foliowego w profilaktyce choroby niedokrwiennej serca i miażdżycy.

WITAMINA B 12

Jest związkiem niezbędnym do syntezy DNA. Niedobory powodują wystąpienie makrocytarnej niedokrwistości. Wpływa na funkcjonowanie układu nerwowego, reguluje stężenia lipidów we krwi.  Zazwyczaj niedokrwistość jest dobrze tolerowana przez dość długi czas. Wśród objawów klinicznych, obok typowych związanych z niedokrwistością, występują często objawy neurologiczne.

CRP

Białko C-reaktywne, tzw. białko ostrej fazy, jest wytwarzane w wątrobie. Jego stężenie wzrasta w  następujących przypadkach:

  • zakażenia bakteryjne,
  • oparzenia, urazy,
  • choroba nowotworowa,
  • zawał mięśnia sercowego,
  • niektóre choroby autoimmunologiczne.

Białko CRP może być wykorzystywane do monitorowania leczenia chorób, oraz jest przydatne w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca. Przypisuje się mu znaczną rolę w ocenie ryzyka zgonu sercowo-naczyniowego.

ROZPUSZCZALNY RECEPTOR TRANSFERYNY

Rozpuszczalny receptor transferyny (STfR) jest elementem wykorzystywanym w diagnostyce niedoborów żelaza. Zgodnie z wynikami badań, STfR jest szczególnie użyteczny u kobiet w ciąży i małych dzieci.

Scroll Up