Ceny badań w sklepie internetowym są 10% niższe od cen w Punktach Pobrań – KUP ONLINE

Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
flaga ukrainy#standwithUkraine

Jakie badania dla kobiet warto wykonać?

Dowiedz się więcej

Badania dla kobiet

Pakiet badań dla kobiet to testy laboratoryjne, dzięki którym możliwa jest ogólna ocena stanu zdrowia. Proponowane badania mają znaczenie w profilaktyce różnych chorób. Stwierdzenie w otrzymanych wynikach odchyleń od wartości referencyjnych powinno spowodować pogłębienie diagnostyki i w rezultacie potwierdzenie lub wykluczenie rozpoznania danej choroby. Omawiane badania pozwalają na ocenę pracy układów i narządów – m.in. hormonalnego, sercowo-naczyniowego i innych.

Dlaczego warto wykonać pakiet badań dla kobiet?

Pakiet badań dla kobiet pozwala na wykrycie zmian, które mogą świadczyć o początkach rozwoju różnych chorób. W wielu przypadkach choroby te rozwijają się przez wiele lat bez objawów lub dając bardzo niecharakterystyczne objawy. Dzięki wczesnemu rozpoczęciu diagnostyki możliwe jest wczesne rozpoznanie choroby i wdrożenie koniecznego leczenia zanim wystąpią powikłania.

Kiedy należy wykonać badania dla kobiet?

Przeprowadzanie regularnych badań profilaktycznych zaleca się wszystkim osobom dorosłym. Częstotliwość wykonywania tego typu testów zależna jest od wielu czynników, jak np. tryb życia, uwarunkowania zdrowotne oraz ewentualne dodatkowe obciążenia zawodowe lub rodzinne. Należy mieć na uwadze fakt, że ryzyko rozwoju chorób wzrasta wraz z wiekiem – z tego powodu celowość przeprowadzania tego typu testów jest szczególnie ważna wśród seniorów.

Testy diagnostyczne wchodzące w skład pakietu badań dla kobiet zalecamy także u młodych kobiet lub niezależnie od wieku w przypadku wystąpienia niepokojących objawów. Przed wykonaniem badań warto skonsultować się z lekarzem, który na podstawie stanu klinicznego pacjentki oraz jej historii choroby i wywiadu rodzinnego będzie mógł dobrać optymalny zakres testów oraz ustalić dalszy sposób postępowania.

Jakie badania wchodzą w skład pakietu badań dla kobiet?

Pakiet testów diagnostycznych dla kobiet zawiera następujące badania laboratoryjne:

 • ALT – aminotransferaza alaninowa to jeden z enzymów produkowanych przez wątrobę. Badanie jest przydatne w wykrywaniu różnego rodzaju procesów chorobowych związanych z wątrobą i przebiegających z uszkodzeniem jej komórek – hepatocytów.
 • Apolipoproteina AI jest głównym białkiem lipoprotein HDL– stężenie apolipoproteiny AI oznaczane jest w celu oceny zawartości lipoproteiny HDL, czyli lipoprotein o wysokiej gęstości. Te lipoproteiny biorą udział w transporcie tłuszczów, głównie tzw. „dobrego cholesterolu”. Niskie wartości HDL zwiększają ryzyko rozwoju miażdżycy naczyń oraz chorób sercowo-naczyniowych.
 • Apolipoproteina B główne białko LDL – jej stężenie odzwierciedla stężenie LDL, czyli lipoprotein o niskiej gęstości, transportera „złego cholesterolu”. Wysokie poziomy LDL znacząco zwiększają ryzyko rozwoju m.in. miażdżycy oraz wystąpienia jej powikłań, jak np. zawał serca lub udar mózgu.
 • Bilirubina całkowita – do podwyższenia stężenia bilirubiny może dochodzić w przypadku chorób wątroby oraz dróg żółciowych. W przypadku, gdy bilirubina przekroczy pewną wartość pojawia się żółtaczka, czyli charakterystyczny objaw polegający na zmianie zabarwienia skóry, gałek ocznych oraz błon śluzowych na żółtawy kolor. Wykrycie wysokiego stężenia bilirubiny całkowitej wymaga dalszej diagnostyki w celu wyjaśnienia przyczyny.
 • Wapń – wapń pełni wiele istotnych funkcji w ludzkim organizmie. Odpowiada m.in. za prawidłowe przekazywanie impulsów elektrycznych między neuronami, właściwą pracę mięśni oraz prawidłową budowę kości. Utrzymywanie właściwego stężenia wapnia jest szczególnie istotne w wieku pomenopauzalnym, gdy ze względu na zmiany w pracy żeńskiego układu hormonalnego może dochodzić do zaburzeń metabolicznych oraz rozwoju chorób takich jak np. osteoporoza, która znacząco zwiększa ryzyko złamań kości.
 • Cholesterol – oznaczenie stężenia cholesterolu całkowitego wraz z oceną stężenia lipoprotein oraz triglicerydów pozwala na wykrycie zaburzeń gospodarki lipidowej. Długotrwałe utrzymywanie się tych nieprawidłowości może prowadzić do rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego, które zwiększają ryzyko wystąpienia np. zawału mięśnia sercowego.
 • Ferrytyna – to białko odpowiedzialne za magazynowanie żelaza w organizmie. Żelazo jest niezbędne do prawidłowej produkcji hemoglobiny odpowiedzialnej za wiązanie tlenu w krwinkach czerwonych i jego transport do komórek i tkanek. Oznaczenie stężenia ferrytyny przydatne jest w diagnozowaniu chorób przebiegających z niedoborami żelaza, jak np. niedokrwistość (anemia).
 • Hemoglobina glikowana HbA1c – oznaczenie hemoglobiny glikowanej pozwala na ocenę stężenia glukozy we krwi na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy. Dzięki temu badaniu możliwa jest retrospektywna kontrola glikemii, co jest szczególnie istotne u pacjentów z wdrożonym leczeniem przeciwcukrzycowym. Według najnowszych zaleceń podwyższone stężenie HbA1c stanowi podstawę do rozpoczęcia diagnostyki w kierunku cukrzycy.
 • Kreatynina – Oznaczenie stężenia kreatyniny w krwi żylnej jest podstawowym parametrem, który służy do oceny pracy nerek. W przypadku zaburzeń prowadzących do nieprawidłowej filtracji krwi w tych narządach dochodzi do wzrostu stężenia kreatyniny we krwi. Jest to jeden z najwcześniejszych markerów niewydolności nerek i podwyższone stężenie jest sygnałem do rozpoczęcia pogłębionej diagnostyki nefrologicznej.
 • Magnez – jest to jeden z podstawowych elektrolitów, którego zbyt niskie poziomy mogą prowadzić do m.in. pojawienia się zwiększonej nerwowości, zaburzeń przewodnictwa nerwowo-mięśniowego lub też częstszego występowania skurczów mięśni. Obecnie wiele osób cierpi na niedobory magnezu ze względu na nawyki dietetyczne, dlatego warto sprawdzić, czy nie należy rozpocząć suplementacji tego pierwiastka w celu uzupełnianie ewentualnych niedoborów.
 • Triglicerydy – jest to rodzaj związków tłuszczowych, których stężenie wraz z lipoproteinami oraz cholesterolem całkowitym oznaczane jest podczas badań diagnostycznych związanych z zaburzeniami gospodarki lipidowej.
 • TSH – oznaczenie stężenia TSH (tyreotropiny) we krwi jest badaniem, które wykorzystywane jest do oceny funkcji tarczycy. Hormon ten, produkowany przez przysadkę mózgową, odpowiada za regulację produkcji i wydzielania hormonów tarczycy, czyli T3 (trijodotyronina) i T4 (tyroksyna) oraz ich wolnych frakcji FT3 i FT4. TSH w zależności od potrzeb metabolicznych zwiększa lub zmniejsza wydzielanie hormonów przez gruczoł tarczycowy.

 

INFORMACJE Badania dla kobiet

BADANIA ZAMÓW
ALT Kup online
Apolipoproteina AI Kup online
Apolipoproteina B Kup online
Bilirubina całkowita Kup online
Wapń Kup online
Cholesterol Kup online
Ferrytyna Kup online
Hemoglobina glikowana HbA1c Kup online
Kreatynina Kup online
Magnez Kup online
Triglicerydy Kup online
TSH Kup online
Profil Kontrola stanu zdrowia kobiety Kup online

 

Nasze testy diagnostyczne dla seniorów wykonywane są przy pomocy odczynników Elecsys firmy Roche Diagnostics oraz wysokospecjalistycznych analizatorów cobas e, które wykorzystując zaawansowaną metodę pomiarową (elektrochemiluminescencję) zapewniają bardzo dobrą precyzję i wysoką wiarygodność uzyskanych wyników.
Logotyp Roche DIagnostics Sp. z o.o.

 

Źródła: