Ceny badań w sklepie internetowym są 10% niższe od cen w Punktach Pobrań – KUP ONLINE

Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
flaga ukrainy#standwithUkraine

Jakie badania dla mężczyzn warto wykonać?

Dowiedz się więcej

Badania dla mężczyzn

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn to testy laboratoryjne, dzięki którym możliwa jest ogólna ocena stanu zdrowia. Otrzymane wyniki pozwalają ocenić funkcjonowania różnych narządów i układów organizmu ludzkiego, w tym wątroby, nerek, tarczycy oraz wykryć zaburzenia gospodarki węglowodanowej i lipidowej. Dzięki odpowiedniemu doborowi badanych parametrów wykonanie pakietu badań dla mężczyzn jest pomocne w diagnozowaniu, często na wczesnych etapach, chorób które najczęściej występują u mężczyzn.

Badania dla mężczyzn – dlaczego warto wykonać?

Wiele chorób rozwija się przez długi czas bez występowania odczuwalnych dla pacjenta objawów. Jest to szczególnie ważne ponieważ im dłużej rozwija się nierozpoznana choroba tym jest większe ryzyko uszkodzenia tkanek i narządów. Dzięki wykryciu choroby na wczesnym etapie możliwe jest szybkie rozpoczęcie leczenia. Z tego powodu nawet jeśli nie występują objawy chorobowe warto zastanowić się nad wykonaniem badań profilaktycznych. Testy wchodzące w skład pakietu badań dla mężczyzn pozwalają na wykrycie różnych chorób. Dodatkowo badania zawarte w omawianym pakiecie wykonywane regularnie pozwalają na monitorowanie zmian w wynikach badań laboratoryjnych przez dłuższy okres czasu, co może być pomocne w szybkim wykryciu zaburzeń.

Kiedy wykonać badania dla mężczyzn?

Ryzyko rozwoju różnych chorób rośnie proporcjonalnie wraz z wiekiem pacjenta. Dotyczy to szczególnie tzw. chorób cywilizacyjnych, które związane są min. ze stylem życia, dietą, obciążeniami zawodowymi lub rodzinnymi. Z tego powodu rola badań profilaktycznych wzrasta szczególnie po 40 roku życia, choć zaleca się wykonywanie ich także u każdego dorosłego mężczyzny bez względu na wiek. Pakiet badań dla mężczyzn warto wykonywać co najmniej raz w roku. Dokładny zakres przeprowadzanych testów diagnostycznych oraz częstość ich wykonywania może się różnić w zależności od uwarunkowań zdrowotnych oraz dodatkowych obciążeń pacjenta. Z tego powodu warto skonsultować się z lekarzem, w celu ustalenia właściwego postępowania diagnostycznego – także w zakresie pakietu badań dla mężczyzn. Dodatkowo badania te mogą być wykorzystywane do kontroli skuteczności wdrożonego leczenia oraz podjęcia przez lekarza decyzji o ewentualnej jego modyfikacji.

Jakie badania wchodzą w skład pakietu badań dla mężczyzn?

W skład pakietu badań dla mężczyzn wchodzą następujące testy:

 • ALT – badanie aktywności aminotransferazy alaninowej umożliwia ocenę funkcjonowania wątroby. Podwyższone poziomy tego enzymu we krwi mogą wskazywać na choroby wątroby, które przebiegają z uszkodzeniami jej komórek – hepatocytów.
 • Apolipoproteina AI – jest to białko wchodzące w skład białkowo-lipidowego kompleksu, lipoprotein, które odpowiadają za transport lipidów we krwi. ApoAI jest głównym białkiem HDL, czyli lipoprotein o wysokiej gęstości. Te lipoproteiny biorą udział w transporcie głównie tzw. „dobrego cholesterolu”. Niskie wartości HDL zwiększają ryzyko rozwoju miażdżycy naczyń oraz chorób sercowo-naczyniowych.
 • Apolipoproteina B – główny białkowy składnik lipoprotein LDL, czyli o niskiej gęstości, transportera „złego cholesterolu”. Wysokie poziomy LDL znacząco zwiększają ryzyko rozwoju m.in. miażdżycy oraz wystąpienia jej powikłań, jak np. zawał serca lub udar mózgu.
 • Bilirubina całkowita – oznaczenie stężenia bilirubiny całkowitej we krwi służy do diagnozowania chorób związanych z zaburzeniami funkcji wątroby oraz dróg żółciowych o różnej etiologii. W przypadku znacząco podwyższonych wartości bilirubiny obserwuje żółtaczkę, czyli zmianę zabarwienia skóry i błon śluzowych na żółty kolor
 • Cholesterol – oznaczenie stężenia cholesterolu całkowitego pozwala na wykrycie zaburzeń gospodarki tłuszczowej, które mogą predysponować do rozwoju licznych chorób i powikłań, w szczególności związanych z układem krążenia. Uzyskane wyniki należy interpretować razem z innymi parametrami oceny gospodarki lipidowej, jak m.in. LDL, HDL, triglicerydy.
 • CRP – białko C-reaktywne (C-Reactive Protein) jest jednym z podstawowych wskaźników stanu zapalnego. Jego podwyższone stężenie we krwi świadczy o toczącym się w organizmie procesie chorobowym, który przebiega z zapaleniem głównie wywołanym przez bakterie. Wzrost stężenia CRP może towarzyszyć także chorobom nie związanym z infekcją, np. w przypadku niektórych nowotworów oraz w chorobach autoimmunologicznych, rozległych urazach, w zawale mięśnia sercowego i wielu innych.
 • GGTP – jest to jeden z enzymów wątrobowych, którego podwyższoną aktywność we krwi obserwuje się m.in. w przebiegu chorób wątroby, zapaleniu i innych zmianach w obrębie dróg żółciowych (zaburzenia przepływu żółci), a także po alkoholu oraz przy przyjmowaniu niektórych leków, np. nasennych, uspokajających, przeciwbólowych, przeciwpadaczkowych.
 • Hemoglobina glikowana HbA1c – parametr najczęściej używany do retrospektywnej oceny glikemii u pacjentów z cukrzycą. Dzięki temu badaniu możliwe jest wykrycie wzrostu stężenia glukozy we krwi na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy. Pozwala to dostosowanie leczenia przeciwcukrzycowego do aktualnego stanu pacjenta. Według najnowszych zaleceń podwyższone stężenie HbA1c stanowi podstawę do rozpoczęcia diagnostyki w kierunku cukrzycy u pacjentów z nierozpoznaną dotychczas cukrzycą.
 • Kreatynina – oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi używane jest jako podstawowy parametr służący do oceny funkcjonowania nerek. W przypadku zaburzeń filtracji krwi w nerkach dochodzi do wzrostu stężenia kreatyniny we krwi obwodowej. Jest to jeden z najwcześniejszych markerów niewydolności nerek i podwyższone stężenie jest sygnałem do rozpoczęcia pogłębionej diagnostyki nefrologicznej.
 • Triglicerydy – badanie stężenia triglicerydów stanowi element profilu lipidowego. Podobnie jak oznaczenie stężenia cholesterolu HDL i LDL oraz cholesterolu całkowitego triglicerydy są wykorzystywane w diagnostyce zaburzeń gospodarki lipidowej oraz do szacowania ryzyka powikłań.
 • TSH – tyreotropina produkowana jest przez przysadkę mózgową i odpowiada za regulację produkcji i wydzielania hormonów tarczycy, czyli T3 (trijodotyronina) i T4 (tyroksyna) oraz ich wolnych frakcji FT3 i FT4. W przypadku chorób tarczycy, które przebiegają ze zbyt niskimi lub zbyt wysokimi poziomami jej hormonów TSH także będzie produkowane w nieprawidłowych ilościach. Z tego powodu oznaczenie stężeń TSH jest bardzo przydatnym badaniem wykorzystywanym podczas diagnozowania zaburzeń funkcji tarczycy oraz określania ich przyczyny.
 • Kwas moczowy – podwyższone poziomy kwasu moczowego we krwi, czyli hiperurykemia, może powodować choroby związane z silnymi dolegliwościami bólowymi (kamica nerkowa, dna moczanowa). Mogą także nie występować żadne objawy, co jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ istnieje wyraźna zależność między wysokim stężeniem kwasu moczowego a nadciśnieniem tętniczym i w konsekwencji rozwojem chorób sercowo-naczyniowych.
 • PSA całkowity – badanie jest najczęściej stosowanym markerem do oceny ryzyka raka prostaty, jednak nie jest wystarczający do postawienia diagnozy – nieprawidłowy wynik powinien zostać uzupełniony dalszą diagnostyką, badaniem przezodbytniczym oraz biopsją gruczołu.

 

INFORMACJE Badania dla mężczyzn

BADANIA ZAMÓW
ALT Kup online
Apolipoproteina AI Kup online
Apolipoproteina B Dostępne wkrótce
Bilirubina całkowita Kup online
Cholesterol Kup online
CRP Kup online
GGTP Kup online
Hemoglobina glikowana HbA1c Kup online
Kreatynina Kup online
Triglicerydy Kup online
TSH Kup online
Kwas moczowy Kup online
PSA całkowity Kup online
Profil Kontrola stanu zdrowia mężczyzny Dostępne wkrótce

 

Nasze testy diagnostyczne dla seniorów wykonywane są przy pomocy odczynników Elecsys firmy Roche Diagnostics oraz wysokospecjalistycznych analizatorów cobas e, które wykorzystując zaawansowaną metodę pomiarową (elektrochemiluminescencję) zapewniają bardzo dobrą precyzję i wysoką wiarygodność uzyskanych wyników.
Logotyp Roche DIagnostics Sp. z o.o.

Źródła: