yandex pixel
Menu
Zamknijzamknij

Wyszukiwarka

Toksykologia

Strona główna / Biblioteka pacjenta / Toksykologia

Sprawdź dostępne w Synevo badania z kategorii toksykologia.

Toksykologia – Pierwiastki śladowe

Toksykologia – Leki i substancje uzależniające

6-tioguanina w erytrocytach Jak się przygotować
Alkaloidy opium w moczu (jakościowo) Jak się przygotować
Alkohol glikolowy Jak się przygotować
Alkohol glikolowy w moczu Jak się przygotować
Allopurinol Jak się przygotować
Amfetamina w moczu Jak się przygotować
Amfetamina w moczu ilościowo Jak się przygotować
Amikacyna (Biodacyna) Jak się przygotować
Anticol Jak się przygotować
Barbiturany w moczu Jak się przygotować
Barbiturany w surowicy Jak się przygotować
Benzodiazepina Jak się przygotować
Benzodiazepina w moczu Jak się przygotować
Chlorprotiksen Jak się przygotować
Chlorprotiksen w moczu jakościowo Jak się przygotować
Citalopram w moczu Jak się przygotować
Clonazepam Jak się przygotować
Cordaron (amiodaron) Jak się przygotować
Cyklosporyna Jak się przygotować
Cyproteron Jak się przygotować
Digoksyna Jak się przygotować
Enalapril w moczu Jak się przygotować
Etosuximid (Ronton) Jak się przygotować
Everolimus (afinitor) Jak się przygotować
Fenobarbital Jak się przygotować
Fenol w moczu Jak się przygotować
Fenotiozyny w moczu Jak się przygotować
Fluoksetyna (Prozac) w moczu Jak się przygotować
Flupentixol Jak się przygotować
Fluvoxamin Jak się przygotować
Hydrazyd kwasu izonikotynowego Jak się przygotować
Hydrochlorochinon Jak się przygotować
Hydroksyzyna w moczu jakościowo Jak się przygotować
Ibuprofen Jak się przygotować
Interferon-gamma Jak się przygotować
Karbamazepina Jak się przygotować
Karbamazepina w moczu Jak się przygotować
Klarytromycyna Jak się przygotować
Klozapina (norklozapina) Jak się przygotować
Klozapina w moczu – jakościowo Jak się przygotować
Koenzym Q10 Jak się przygotować
Kofeina w surowicy Jak się przygotować
Kokaina i metabolity w moczu Jak się przygotować
Kokaina w moczu ilościowo Jak się przygotować
Kotynina w moczu Jak się przygotować
Kwas metylomalonowy Jak się przygotować
Kwas mykofenolowy Jak się przygotować
Kwas trójchlorooctowy TCA w moczu Jak się przygotować
Kwas walproinowy Jak się przygotować
Lamotrygina Jak się przygotować
Leflunomid Jak się przygotować
Levetiracetam (Keppra) Jak się przygotować
Melatonina Jak się przygotować
Melatonina w moczu Jak się przygotować
Melperon Jak się przygotować
Metadon – metabolity w moczu Jak się przygotować
Metamfetamina w moczu Jak się przygotować
Metoprolol w moczu Jak się przygotować
Metotreksat Jak się przygotować
Metylohistamina Jak się przygotować
Mianseryna Jak się przygotować
Mitotan Jak się przygotować
Neopteryna Jak się przygotować
Nifedypina Jak się przygotować
Nortryptylina Jak się przygotować
Novalgin Jak się przygotować
Opiaty w moczu Jak się przygotować
Oxcarbazepin Jak się przygotować
Paracetamol Jak się przygotować
Paroxetin Jak się przygotować
Phencyclidyna w moczu Jak się przygotować
Pochodne fenotiazyny Jak się przygotować
Profil narkotykowy w moczu – test przesiewowy Jak się przygotować
Profil narkotykowy w surowicy Jak się przygotować
Propranolol w surowicy ilościowo Jak się przygotować
Prymidon (Mizodin) Jak się przygotować
Pyralgina w moczu jakościowo Jak się przygotować
Salicylany Jak się przygotować
Sirolimus (Rapamycyna) Jak się przygotować
Skopolamina Jak się przygotować
Teofilina Jak się przygotować
THC we krwi Jak się przygotować
Tiopental Jak się przygotować
Topiramat Jak się przygotować
Tramal w moczu Jak się przygotować
Tramal w surowicy Jak się przygotować
Trójcykliczne antydepresanty Jak się przygotować
Wankomycyna Jak się przygotować
Werapamil w moczu Jak się przygotować