yandex pixel
Menu
Zamknijzamknij

Wyszukiwarka

Hematologia

Strona główna / Biblioteka pacjenta / Hematologia

Sprawdź dostępne w Synevo badania z kategorii hematologia.

Alfa 2-antyplasmina Jak się przygotować
Antygen białka C Jak się przygotować
Antygen czynnika von Willebranda Jak się przygotować
Antygen wolnego białka S Jak się przygotować
Antytrombina III Jak się przygotować
Badanie diagnostyczne w kierunku talasemii beta Jak się przygotować
Badanie OB Jak się przygotować
Białko C Jak się przygotować
Białko S Jak się przygotować
Czynnik krzepnięcia II Jak się przygotować
Czynnik krzepnięcia V Jak się przygotować
Czynnik krzepnięcia VII Jak się przygotować
Czynnik krzepnięcia VIII Jak się przygotować
Czynnik krzepnięcia VIII Jak się przygotować
Czynnik krzepnięcia X Jak się przygotować
Czynnik krzepnięcia XII Jak się przygotować
Czynnik krzepnięcia XII Jak się przygotować
Czynnik krzepnięcia XIII Jak się przygotować
Czynnik krzepnięcia XIII Jak się przygotować
Czynnik von Willebrand (aktywność kofaktora rystocetyny) Jak się przygotować
Eozynofile w wymazie z worka spojówkowego Jak się przygotować
Fosfataza alkaliczna granulocytów – FAG Jak się przygotować
Hemoglobina A2 Jak się przygotować
Hemoglobina płodowa (HbF) Jak się przygotować
Hemoglobiny patologiczne – rozdział elektroforetyczny Jak się przygotować
Inhibitor aktywatora plazminogenu PAI-1 Jak się przygotować
Inhibitor czynnika IX Jak się przygotować
Karboksyhemoglobina Jak się przygotować
Komórki LE Jak się przygotować
Methemoglobina (kp) Jak się przygotować
Mieloperoksydaza Jak się przygotować
Mieloperoksydaza Jak się przygotować
Morfologia krwi – podstawowe badanie krwi Jak się przygotować
Ocena aktywności komórek NK Jak się przygotować
Ocena aktywności komórek NK Jak się przygotować
Ocena aktywności komórek NK Jak się przygotować
Ocena metabolizmu tlenowego leukocytów Jak się przygotować
Oporność na aktywowane białko C (APCR) Jak się przygotować
Oporność osmotyczna erytrocytów Jak się przygotować
Plasminogen Jak się przygotować
Płytki krwi (krew cytrynianowa) Jak się przygotować
Płytki krwi (krew heparynizowana) Jak się przygotować
Płytki krwi metodą manualną Jak się przygotować
Potas wewnątrzkrwinkowy Jak się przygotować
Retikulocyty automatycznie Jak się przygotować
Retikulocyty mikroskopowo Jak się przygotować
Rozmaz mikroskopowy Jak się przygotować
Subpopulacje limfocytów – panel (CD4, CD8, CD3, CD19, NK) Jak się przygotować
Test EMA – ocena zaburzeń błon erytrocytarnych Jak się przygotować
Wolna hemoglobina w moczu Jak się przygotować
Wolna hemoglobina w osoczu Jak się przygotować
Wolna hemoglobina w surowicy Jak się przygotować